Ιστορία Κύπρου – 1974 – Ντοκιμαντέρ PIK

Πραξικόπημα Κύπρου – 15/7/1974 Τουρκική Εισβολή – 20/7/1974

This entry was posted in Cyprus Problem History, Occupation, Occupied Cyprus, Turkish Invasion of Cyprus. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s