Μια Σοβαρή Υποχρέωση της Κυπριακής Κυβέρνησης

μ48

του Φοίβου Κλόκκαρη

Σε άρθρο μου στην εφημερίδα Φιλελεύθερος την 6 Ιανουαρίου 2018 με θέμα «Κίνδυνοι από την συνεχιζόμενη αποδυνάμωση της Εθνικής Φρουράς» αναφέρθηκα στο ανησυχητικό φαινόμενο της σημαντικής ενίσχυσης των Τουρκικών κατοχικών δυνάμεων στη Κύπρο, εντός του 2017, κατά την περίοδο των συζητήσεων για τα Κυπριακό  στις πενταμερείς διασκέψεις της Γενεύης.

Το θέμα άπτεται της εθνικής ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ), αφού μεγεθύνει δραματικά προς όφελος της Τουρκίας, το υφιστάμενο ανισοζύγιο δυνάμεων μεταξύ των Τουρκικών Δυνάμεων Κατοχής (ΤΔΚ) και της Εθνικής Φρουράς (ΕΦ). Θα πρέπει να τύχει χειρισμού ύψιστης προτεραιότητας από την Κυβέρνηση μας σε όλα τα επίπεδα. Δεν γνωρίζω αν έχει ήδη γίνει αυτό το σε πολιτικό, διπλωματικό, στρατιωτικό (ΕΦ) διαπραγματευτικό (Κυπριακό) επίπεδο, καθώς και επίπεδο Ε.Ε. και διεθνούς δικαίου. Αν δεν έγινε θα πρέπει να γίνει τάχιστα. Πέραν τούτου είναι αναγκαίο να ενημερωθεί και η κοινή γνώμη, λόγω της σοβαρότητας του θέματος. Να ενημερωθεί ο Κυπριακός λαός, από την υπεύθυνη Κυβέρνηση του, γι’ αυτή την νέα επιθετική ενέργεια της Τουρκίας στο έδαφος της ΚΔ. Είναι ενέργεια που συνδυάζεται και με τις επιθετικές δράσεις της Τουρκίας στο θαλάσσιο χώρο της ΑΟΖ της ΚΔ, με την προβολή της στρατιωτικής ισχύος της, την καταπάτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων του κράτους μας, και τη βούληση της, να σφετερισθεί τα αποθέματα υδρογονανθράκων της ΑΟΖ του. Η επιθετικότητα της Τουρκίας κατά της ΚΔ, θα πρέπει να ενταχθεί στο επεκτατικό δόγμα Ερτογάν, που στρέφεται κατά των γειτονικών της χωρών, όπως Ελλάδα, Συρία, Ιράκ.

Είναι υποχρέωση της Κυβέρνησης της ΚΔ, να ενημερώσει τον λαό για την ενίσχυση των ΤΔΚ στο έδαφος της ΚΔ και δικαίωμα του λαού να το απαιτήσει. Η γνώση των ενεργειών του αντιπάλου, συμβάλλει στην κατανόηση της απαίτησης για την ενίσχυση της αμυντικής μας θωράκισης (υλική και ηθική). Να πεισθεί ο πολιτικός κόσμος και ο λαός, για την επείγουσα ανάγκη να διατίθενται όλες οι εισπράξεις του Ταμείου Αμυντικής Θωράκισης, για τους εξοπλισμούς της ΕΦ, η οποία τους έχει άμεση ανάγκη, ιδιαίτερα και μετά την ενίσχυση των ΤΔΚ.

Πηγή: http://www.onisilos.gr/?p=14612

This entry was posted in Cyprus - Turkey, Cyprus Problem, Occupied Cyprus, Security, Turkish Invasion of Cyprus. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s