Αφανή Στρατηγικά Όπλα της Τουρκίας στο Κυπριακό

propaganda

Του Φοίβου Κλόκκαρη

Σε ό,τι αφορά το εσωτερικό μέτωπο των Ελλήνων της Κύπρου, η Τουρκία υλοποιεί επιθετική στρατηγική, ψυχολογικών επιχειρήσεων

Η Τουρκία, για την προώθηση της στρατηγικής της προς έλεγχο ολόκληρης της Κύπρου, που τέθηκε από τη δεκαετία του 1950, χρησιμοποίησε όλα τα μέσα: πολιτικά, διπλωματικά, στρατιωτικά, οικονομικά, δημογραφικά, ψυχολογικά, τρομοκρατικά κ.ά. 

Τα τελευταία 38 χρόνια χρησιμοποιεί ως κύρια στρατηγικά μέσα τις διακοινοτικές συνομιλίες (με τις οποίες πέτυχε τη μετατροπή ενός διεθνούς εγκλήματος εισβολής, κατοχής, εποικισμού, εθνοκάθαρσης, σε δικοινοτική διαφορά) και τον στρατηγικό εξαναγκασμό, που επιβάλλουν οι ισχυρές τουρκικές δυνάμεις κατοχής, η προβολή της αεροναυτικής ισχύος της και η μαζική παρουσία των παράνομων εποίκων. Ασκούν ψυχολογική βία στους Έλληνες της Κύπρου για να αποδεχθούν λύση τουρκικών όρων, παράλληλα με τη συστηματική ισλαμοποίηση των κατεχομένων.

Τα εμφανή αυτά στρατηγικά μέσα της Τουρκίας υποβοηθούνται και από άλλα, αφανή ως επί το πλείστον. Είναι η δράση των μυστικών υπηρεσιών και της μυστικής διπλωματίας της εν λόγω χώρας, που έχει ως στόχο την κινητοποίηση του εξωτερικού παράγοντα προς όφελος της Τουρκίας και τη διάβρωση του εσωτερικού μετώπου των Ελλήνων της Κύπρου.

Η Τουρκία αξιοποιεί τη σύγκλιση συμφερόντων, που υπάρχει στο Κυπριακό με το ΗΒ και τις ΗΠΑ. Εκτιμάται ότι οι χώρες αυτές έχουν ως κοινό συμφέρον να διαλυθεί η ΚΔ. Να μην υπάρχει στην Κύπρο ανεξάρτητο, αυτόνομο και σταθερό κράτος, το οποίο να ασκεί πλήρη κυριαρχία στην επικράτειά του. Τους εξυπηρετεί ένα αδύνατο, ασταθές καθεστώς υπό κηδεμονία (όπως θα ήταν εκείνο του σχεδίου Ανάν), στο οποίο να επικρατεί η ισορροπία του τρόμου μεταξύ των δύο κοινοτήτων (κρατιδίων). Η Τουρκία να ελέγχει ολόκληρη την Κύπρο και να επηρεάζει τις αποφάσεις της Ε.Ε. Το ΗΒ να μην ανησυχεί για την τύχη των βρετανικών βάσεων, κατάλοιπων της αποικιοκρατίας. Οι ΗΠΑ, να τηρούν την Κύπρο υπό τον ΝΑΤΟϊκό έλεγχο της Τουρκίας, για να αποτραπεί ρωσική διείσδυση στη περιοχή. Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν την Τουρκία στο Κυπριακό, για να έχουν ανταλλάγματα σε άλλους τομείς, αφού είναι στρατηγικός σύμμαχός τους με μεγάλο γεωπολιτικό βάρος και εξακολουθούν δυστυχώς, παρά το έλλειμμα δημοκρατίας που έχει, να την υποστηρίζουν.

Σε ό,τι αφορά το εσωτερικό μέτωπο των Ελλήνων της Κύπρου, η Τουρκία υλοποιεί επιθετική στρατηγική, ψυχολογικών επιχειρήσεων (ΨΕ). Χρησιμοποιεί ως κύριο όπλο την προπαγάνδα, που διεξάγεται και με τις τρεις μορφές της: με πηγή εμφανή, αφανή και διάφορο της πραγματικής (λευκή, φαιά, μαύρη προπαγάνδα). Στοχεύει στον επηρεασμό της σκέψης των Ελλήνων της Κύπρου και τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης τους, κατά τρόπον που εξυπηρετούνται τα συμφέροντα της Τουρκίας και πριονίζεται εκ των ένδον η συνοχή, η ανθεκτικότητα και η αντίστασή τους, στους τουρκικούς σχεδιασμούς.

Η υλοποίηση αυτής της προπαγάνδας επιτυγχάνεται με τη διάθεση μεγάλων χρηματικών ποσών για την εξαγορά συνειδήσεων των οργάνων που την προωθούν και για την αξιοποίηση δημοσιογραφικών, ακαδημαϊκών και άλλων ιδρυμάτων προς όφελός της, καθώς και μη κυβερνητικών οργανισμών. Είναι μόνο κατ’ όνομα μη κυβερνητικοί, αφού χρηματοδοτούνται από κυβερνήσεις, των οποίων τα συμφέροντα εξυπηρετούνται με συγκεκαλυμμένο και αφανή τρόπο, που είναι και ο πλέον αποτελεσματικός. Αξιοποιούνται ως όργανα προπαγάνδας ξένοι, αλλά και στελέχη από τις τάξεις του στόχου (ΕΚ).

Το ζητούμενο είναι να πεισθούν οι Έλληνες της Κύπρου, με την παραπλανητική μέθοδο του ψυχολογικού επηρεασμού, ότι αυτά που τους εισηγούνται είναι προς το συμφέρον τους, ενώ στην πραγματικότητα είναι προς το συμφέρον της Τουρκίας, του ΗΒ και των ΗΠΑ. Οι οργανισμοί αυτοί χρησιμοποιούν με δεξιότητα το στρατηγικό όπλο της επικοινωνίας, με την οποία επιτυγχάνεται η έντεχνη διέγερση των συναισθημάτων του στόχου, ώστε να οδηγηθεί σε συμπεριφορά και δράση που εξυπηρετεί τα συμφέροντα του αντιπάλου. Δηλαδή να αντιδράσει το άτομο ως «αντανακλαστικό» σε συγκεκριμένα ερεθίσματα, που προκαλεί ο μηχανισμός υποκίνησης, π.χ. το ερέθισμα του φόβου, της οικονομικής αποκατάστασης κ.ά.

Μέγιστο επίτευγμα των Ψυχολογικών Επιχειρήσεων (προπαγάνδας) είναι να υιοθετήσει ο στόχος τις επιλογές του αντίπαλου, τις οποίες μάλιστα να εμφανίζει ως δικές του, και να έχει την αυταπάτη ότι εξυπηρετούν τα δικά του συμφέροντα. Αυτό το πέτυχε σε ένα βαθμό η Τουρκία. Η αντιμετώπιση της τουρκικής προπαγάνδας επιβάλλει πλήρη γνώση των μεθόδων, των οργάνων και των μέσων που χρησιμοποιεί. Απαιτεί εγρήγορση και ενημέρωση των πολιτών μας, για να μη γίνουν θύματα της τουρκικής προπαγάνδας, που ακολουθεί σκοτεινά και παραπλανητικά μονοπάτια, και δημιουργεί δούρειους ίππους στο εσωτερικό της πατρίδας μας, με την εξαγορά συνειδήσεων.

Η δράση των μυστικών υπηρεσιών και της μυστικής διπλωματίας της Τουρκίας είναι τα αφανή στρατηγικά όπλα της στο Κυπριακό, που δεν πρέπει να υποτιμώνται. Είναι μια σοβαρή απειλή, η αντιμετώπιση της οποίας επιβάλλει αμυντική θωράκιση στη βάση της γνώσης του εξειδικευμένου κλάδου των ΨΕ. Το αντικείμενο αυτό (ΨΕ) πρέπει να είναι κτήμα των αξιωματούχων της ΚΔ, που ασχολούνται με την πολιτική, τη διπλωματία, την οικονομία και την ασφάλεια της πατρίδας μας. Ο πόλεμος της προπαγάνδας είναι συνεχής. Μαίνεται ανελέητα και μετά την κατάπαυση του πυρός το 1974. Τα μέτωπά του είναι παντού και πουθενά. Στόχος του, η ψυχή και το μυαλό των ανθρώπων. Όπλα του, οι ιδέες και τα συναισθήματα. Οι στρατιώτες του, αφανείς χωρίς στολές και όπλα, κυκλοφορούν ανάμεσά μας.

Πηγή: sigmalive

Μάθετε περισσότερα

This entry was posted in Cyprus Problem, Cyprus Problem History, Occupied Cyprus, Turkish Invasion of Cyprus. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s