Το νέο σύνθημα της Unite Cyprus Now

united cyprus

Το νέο σύνθημα της ομάδας ”Unite Cyprus Now”. ”Θυμάμαι, συγχωρώ, προχωρώ”…

Αυτό το υπεραπλουστευμένο σύνθημα, οδηγεί στο θάνατο του κράτους δικαίου και της δικαιοσύνης.

This entry was posted in Bi-Zonal Bi-Communal Federation, Cyprus - Turkey, Cyprus Problem, Cyprus Problem History. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s