Το έγκλημα να είσαι Χριστιανός στο Λίβανο

Το έγκλημα να είσαι Χριστιανός στο Λίβανο. Μας διηγείται η Brigitte Gabriel εκ πείρας ότι όταν οι Μουσουλμάνοι γίνονται πλειοψηφία τότε σφάζουν και κυνηγούν τους Χριστιανούς.Δείτε πως καταστράφηκε η Χριστιανική Λίβανος δέχοντας Μουσουλμάνους. Κάτι ξέρει η Παγκόσμια Ελίτ και μας τους στέλνει εδώ.

This entry was posted in Ethniki Ypoteleia - Dhimmitude, Human Rights, Islam in Europe, Islamism, Persecution of Christians, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s