Σαν σήμερα: Η Πόλις Εάλω – Ο ξεριζωμός του Χριστιανισμού και η πτώση της Βασιλεύουσας

Hagia_Sophia_001

Αποφράδα μέρα  θεωρείται για τον Ελληνισμό η 29 Μαΐου .Η Πόλη των πόλεων πέφτει στα χέρια των οθώμανών έπειτα από συνεχή πολιορκεία των τοιχών της Βασιλεύουσας.

Οι θρησκευτικές έριδες, οι εμφύλιες διαμάχες, οι σταυροφορίες, η επικράτηση του φεουδαρχισμού και η εμφάνιση πολλών και επικίνδυνων εχθρών στα σύνορά της είχαν καταστήσει την πάλαι ποτέ Βυζαντινή Αυτοκρατορία ένα «φάντασμα» του ένδοξου παρελθόντος της.

Με την Οθωμανική λαίλαπα προ των πυλών, αλλά και με τον μεγάλο διχασμό στο εσωτερικό μεταξύ των «Ενωτικών» και «Ανθενωτικών», το Βυζάντιο ήλπιζε μόνο στην βοήθεια εξ Ευρώπης.

Από τις αρχές του 1453 ο Μωάμεθ προετοιμαζόταν για την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης. Με έδρα την Ανδριανούπολη συγκρότησε στρατό 150.000 ανδρών και ναυτικό 400 πλοίων. Ο αγώνας ήταν άνισος για τους Βυζαντινούς, που είχαν να αντιπαρατάξουν μόλις 7.000 άνδρες, οι 2.000 από τους οποίους μισθοφόροι, κυρίως Ενετοί και Γενουάτες, ενώ στην Πόλη είχαν απομείνει περίπου 50.000 κάτοικοι με προβλήματα επισιτισμού.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Πηγή: afknikiblog.wordpress.com

This entry was posted in Ethniki Ypoteleia - Dhimmitude, Greece - Turkey Relations, Islam in Europe, Persecution of Christians, Turkey - Europe. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s