Το Κυπριακό και το γεωπολιτικό του περιβάλλον – Μέρος 1

Ο συγγραφέας, δημοσιογράφος και πολιτικός σχολιαστής από την Ελλάδα, ο Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος, συζητά tο Κυπριακό.

This entry was posted in Cyprus - Turkey, Cyprus Problem, Democracy, Occupation, Occupied Cyprus, Turkey - Europe and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s